Frivillige på Miniøya

Arbeidsoppgaver på Miniøya

Opp- og nedrigg: Arena
Opp- og nedrigg: Rigg
Opp- og nedrigg: Dekor
Under festivalen: Kiosk
Under festivalen: Trivselsvakt
Under festivalen: Billett
Under og etter festivalen: Miljø
Under festivalen: Solskinnspatrulje
Under festivalen: Cowboy
Under festivalen: Ansiktsmaler
Under festivalen: Fotograf
Under festivalen: Merch