program og Billetter til Miniøya 2021

I Oslo er det fortsatt strenge korona-tiltak, men vi håper på lettelser innen juni. Vi har derfor lagt planer for en nedskalert og pandemitilpasset versjon av Miniøya 2021.

Miniøya 2021 i komprimert format arrangeres lørdag 12. og søndag 13. juni. Festivalen deles inn i tre arrangementer per dag. I tillegg lanserer vi Miniøyas babyfestival for de aller minste.

Programmet til Miniøya 2021 og Babyfestivalen finner du her.  

Billettene finner du her.

På grunn av kapasitetsbegrensninger ved arrangementer, legges det kun ut 200 billetter for salg til hvert arrangement. Ventelister opprettes ved større etterspørsel. Ved lettelser i smitteverntiltakene, vil vi oppjustere kapasitet.

Refusjonsgaranti: Dersom Miniøya 2021 må avlyses som følge av smittevernrestriksjoner, vil alle som har kjøpt billett automatisk motta refusjon.

Foto: Bård Gundersen