Ønskedrøm med det andre teatret

Lørdag 12. juni i alle grupper, søndag 13. juni i alle grupper.

Den vanlige verden er ikke nødvendigvis kjedelig, den er bare veldig, veldig vanlig. Men, når vi drømmer – våkne eller sovende – kan det være rart, spennende, fantastisk og skummelt, men absolutt ikke vanlig.

Utøverne får drømmer og ønsker fra publikum i begynnelsen av forestillingen som blir utgangspunkt for korte og lange improviserte historier og situasjoner. Målet er at alle ønskedrømmene skal bli fantastiske! En publikummer får ansvaret for å lydlegge hver scene med en tilfeldig sang fra vår sampler.

Gjennom å gi liv til barnas drømmer og ta et hvert ønske på alvor med stort engasjement, ønsker Det Andre Teatret å inspirere til at publikum selv kan se mulighetene og gleden ønskedrømmene deres gir.