Brillebjørn, høytlesning med Ida Jackson

Ida Jackson (1987) har skrevet mange bøker for voksne og barn, blant annet Lena-bøkene og Brillebjørn-bøkene.

På Miniøya 2018 kommer hun til å fortelle fra Brillebjørn-bøkene, både om hvordan det gikk da Brillebjørn skle på den store sklia og fra den helt nye boka som kommer til høsten: Om da det var planleggingsdag i barnehagen.