Keychange

Miniøya har signert Keychanges forpliktelse om kjønnsbalanse. Løftet innebærer en målsetning om å oppnå 50% representasjon av kvinner og underrepresenterte kjønn. Se alle de norske Keychange-partnerne her.

Siden begynnelsen i 2010, har Miniøya alltid hatt et øye for unge talenter og hjerte for likestilling. Som en festival rettet mot det aller viktigste publikummet (barna), er det essensielt at vi er åpne og inkluderende. Vi har et ansvar ovenfor en ny generasjon med både musikere og publikummere, og håper at vår festival kan være en fasilitator og visningsarena for gode rollemodeller innen likestilling.