Kjør Sporveistrikken med Sporveien

Visste du at det er 97 trikkeholdeplasser i Oslo og at trikkenettet i Oslo er 40 000 meter? Trikken er et miljøvennlig transportalternativ som du kan lære enda mer om hos Sporveien på Miniøya. Her kan du også kjøre «Sporveistrikk» og møte Panto.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtrafikk. Sporveien jobber hardt for å et best mulig kollektivtilbud og renere luft i byen vår.

 

Foto: Sebastian Döring