Miniøya + WWF = Sant

Miniøya samarbeider med WWF Verdens naturfond. Temaet for Miniøya 2018 er havet, og vi vil sette fokus på havet både som ressurs og søppelfylling. Når du kjøper billett til Miniøya kan du velge om du vil donere 50 kr til WWF Verdens naturfond og bli med på dugnaden. WWF får også pengene som kommer fra pant av flasker i park og de vil hjelpe oss med å holde parken ren og pen under festivalen, og sørge for at søpla blir kildesortert best mulig. Visste du at vi ettersorterer alt avfall på Miniøya for hånd?

WWF Verdens naturfond retter sin innsats mot å bevare natur både i Norge og i andre land. I Norge jobber de for å bevare naturverdier og biologisk mangfold i hav- og kystområder, i skogene, i innsjøer og elver og i fjellet. Internasjonalt støtter WWF Verdens naturfond naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og Kina. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter.