Miniøyas jul: Det Norske Jentekor!

Det Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask, er et kor med stolte tradisjoner og høyt kunstnerisk nivå. De aller fleste sangerne er fra Oslo og kommer inn etter opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, etablert i 1947. Koret har vært og er en sterk institusjon i norsk kulturliv, og har fostret en rekke anerkjente sangere, musikere og artister.

Det Norske Jentekor er også en korskole, som utdanner jentene til å bli selvstendige musikere. Det er viktig for oss at jentene utvikler forståelse, opplevelse og interesse for musikk som gir dem mulighet til å utøve musikk på høyt nivå, profesjonelt eller i det frivillige musikkliv, senere i livet.

Korets hovedsatsninger, er samtidsmusikk og folkemusikk, og bestillingsverkene våre bringer oss til festivaler i inn og utland.

Julesesongen i Det Norske Jentekor byr på mange konserter og oppdrag, blant annet i Dronning Sonjas KunstStall og i Oslo Domkirke, og sammen med Anita Skorgan, Rein Alexander og Ole Edvard Antonsen. Julesesongen avsluttes med at Det Norske Jentekor synger Ja, vi elsker etter Statsministerens tale 1.januar.

Under Miniøyas jul er det Jentekorets eldste og yngste sangere som synger: Studiokoret og Rekruttgruppa.