Fisking i elva

Med Rusken

Rusken legger til rette for fisking i sin egen elveinstallasjon hvor du kan se hva som lever i elva og hva som ikke hører hjemme her. Du kan fiske opp avfallet og sortere det på Ruskens installasjon så har du et godt utgangspunkt for å bidra til å holde elvene avfallsfrie der du ferdes.

Rusken er Oslo kommunes satsing på en ren og trivelig by. Gjennom Ruskens aktiviteter kan alle byens innbyggere bidra til et miljøvennlig Oslo. Det er dette Ruskens slagord handler om, at vi alle er sammen om en ren by.