TEKSTLAB Unge Stemmer

Pelle Galvin og Abdi Getamesay

TEKSTLAB Unge Stemmer er en åpen og fri arena for å få frem nye stemmer, historier og uttrykk.  Barn og ungdom utvikler egne tekster, fortellinger og produksjoner over lengre tid på Grønland, Tøyen, Furuset og Stovner.

På Scratch Miniøya kan du oppleve nyskrevet musikk, rap, og spoken word som ungdommen selv har skapt og skrevet, lørdag og søndag i det røde teltet!

Lørdag:

15.45 – Hanna Asefaw og Rebekka Garcia Benito

Søndag:

15.15 – Pelle Galvin og Abdi Getamesay

Klikk her for billetter til Miniøya 2019.

Foto: Ortenheim Photograpy og Frederic Boudin