Rått og blått-plass hvor alt kan bygges! med Oslo Barnemuseum

Stiftelsen Oslo Barnemuseum skaper levende arenaer for oppdagelse og mestring for barn 1-8 år og familiene deres. Barn utforsker og utfolder seg i flersensoriske aktiviteter som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og selvtillit og gir et godt grunnlag for læring og nytenkning.

I dag driver de tilbudet “CityKids” på kulturhuset Sentralen, og deltar også med tilbud på flere festivaler rundt i Oslo. De har som formål å etablere og drive et fast interaktivt barnemuseum i Oslo. På Miniøya kommer de med en helt rått og blått-plass hvor alt kan bygges!