Viktig informasjon om Miniøya 2021

Oslo har vært nedstengt siden november, og selv om vi har beholdt optimismen om en gjenåpning av samfunnet og kulturen til sommeren, har vi også forstått at et Miniøya i ...