Smittevern

Miniøya 2021 gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler gitt av regjeringen og Oslo kommune. Med den store reduksjonen i publikumskapasitet, vil det være godt tilrettelagt for å kunne overholde regelen om å holde både en og to meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Det vil legges til rette for bedre sanitærforhold i form av et høyere antall toaletter, som vil bli vasket og desinfisert jevnlig utover dagen.

Håndsprit vil være synlig og tilgjengelig i hele parken, og forsterket i områdene rundt toalettene og ved serveringssteder.

I motsetning til tidligere, vil det i år ikke finnes vannstasjoner for påfylling av egne vannflasker for publikum, fordi vi ønsker å redusere felles kontaktflater.

På matområdet vil bord og stoler bli vasket og desinfisert etter hver bruk. Køområder vil være tydelig oppmerket med avstandsanvisninger. På sitteområdene vil det være god avstand mellom hvert bord og brede traséer mellom bordene der det er naturlig gjennomfartsårer.

Vaskepersonell vil sørge for kontinuerlig rengjøring av alle kontaktflater i parken, og smittevernvakter vil besvare spørsmål om smittevern gi veiledning ved behov.