Tigerbussen kommer!

Under Miniøya 2018 ruller Tigerbussen til Tøyenparken!

«TIGERBUSSEN KOMMER!» er pilotprosjektet på Tigerstadsteatrets rullende blackbox. Tigerbussen er en expotrailer som kan utvides til et scenerom på 6 x 10 meter der barna inviteres med inn i teaterets verden! Tigerstadsteatrets visjon er at alle barn og unge i Oslo skal få oppleve teater som vil bety noe for dem resten av livet! TIGERBUSSEN er en ny måte å skape og turnere teater på.

Den interaktive forestillingen «TIGERBUSSEN KOMMER!» er historien om Tigerbussen og skuespiller-truppen som følger den. Tigerbussen er en levende tiger som har et teater inni magen. Den er Oslobarnas beskytter og bærer deres fortellinger i hjertet sitt. Skuespillere fra Tigerstadsteatret og Det Andre Teatret skal sammen skape en interaktiv og nyskapende opplevelse for barn.

«TIGERBUSSEN KOMMER!» er produsert av Tigerstadsteatret i samarbeid med Redd Barna, Det Andre Teatret og Oslo Nye Teater. Pilotprosjektet er støttet av Kulturrådet og Oslo kommune.