Vann- og avløpsetaten

Vann er godt! Vann- og Avløpsetaten åpner vannstasjoner i parken slik at alle kan forsyne seg med vann å drikke.

Foto: Jan Ove Brenden og Hassan Zouhar