Billetter

Oslo har vært nedstengt siden november, og selv om vi har beholdt optimismen om en gjenåpning av samfunnet og kulturen til sommeren, har vi også forstått at et Miniøya i vanlig format har fremstått mer og mer urealistisk. Vi har derfor jobbet parallelt med en nedskalert og pandemi-vennlig festival. Behovet for fysiske kulturopplevelser har aldri vært større, og det er viktig for oss å gjøre alt vi kan for å sikre en fysisk festivalopplevelse i 2021.

Miniøya 2021 deles opp i 6 ulike arrangementer hvor 200 publikummere kan oppleve 3 timer Miniøya i komprimert format lørdag 12. og søndag 13. juni. Ved lettelser i smittevernstiltakene, vil antallet kunne oppskaleres per arrangement.

I tillegg lanserer vi et eget arrangement på dagtid fredag 11. juni for de aller minste. Les mer om Miniøyas babyfestival her.

Miniøya 2021 og Miniøyas babyfestival er dessverre utsolgt! Du kan registrere deg på ventelisten. Vi utvider kapasiteten dersom Oslo kommune tillater å samle fler enn 200 personer utendørs i juni. Hvis noen ikke kan benytte sine kjøpte billetter grunnet sykdom eller karantene, vil også disse frigjøres for salg.

Vi minner om at svartebørs-salg er ulovlig. Alle som har kjøpt billetter til Miniøya 2021 eller Miniøyas babyfestival, men ikke kan benytte dem, bes ta kontakt med oss direkte slik at vi kan refundere disse og selge dem til ventelisten.

Refusjonsgaranti: Dersom Miniøya 2021 må avlyses som følge av smittevernrestriksjoner, garanterer vi at alle som har kjøpt billett får automatisk refusjon. Det er svært viktig å ikke møte opp på festival dersom du har symptomer eller skal være i karantene. Blir du syk eller må i karantene, kan du kontakte oss og få billettene refundert. Hvis du har kjøpt billetter gjennom tredjepart vil du ikke kunne motta refusjon, og vi kan heller ikke garantere at billetter som ikke er kjøpt direkte fra Ticketmaster er gyldige.

Barn under 2 år kommer dessverre ikke gratis inn på festivalen i 2021 da myndighetene pålegger oss å regne disse inn i kapasiteten. Miniøya 2021 er programmert for barn fra 2 – 12 år, men i år lager vi også et eget arrangement for de minste barna. Les mer om Miniøyas babyfestival her.

Øvre aldersgrense: Miniøya er en festival eksklusivt for barn og har derfor 16 års øvre aldersgrense. Det betyr at alle besøkende over 16 år må komme i følge med barn. Ett barn kan selvfølgelig ta med seg så mange voksne hen vil på Miniøya. Barn under 12 år må gå i følge med en voksen.

Ledsagere: Brukere med ledsagerbevis er hjertelig velkommen på Miniøya. Bruker må kjøpe billett på vanlig måte. Ledsager må ta kontakt med oss i forkant og fremvise ledsagerbevis ved ankomst.

Smittevern: Miniøya 2021 skal gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler gitt av regjeringen og Oslo kommune. Mer info om planlagte smittevernstiltak finner du på informasjonssiden.

Billetter kjøpt før 12.04.2021: Alle som har kjøpt billett før 12.04.2021 skal ha mottatt mail med info om refusjon. Har du ikke mottatt mail, finner du refusjonsskjema her. Frist for refusjon: 12. mai 2021. Siden billettene til Miniøya i miniversjon er billigere, kan vi ikke videreføre allerede kjøpt billetter til årets arrangement. Du får derimot mulighet til å overføre allerede kjøpte billetter til Miniøya 2022. Dette skjer automatisk dersom du ikke søker om refusjon.