Minimusikk

Våren 2020 starter Miniøya opp Minimusikk – et nytt prosjekt som skal bidra til enda flere konserter av høy kvalitet for det aller yngste publikummet. 

Minimusikk skal produsere og presentere nye konserter for barn 0-6 år på Sentralen i Oslo. Minimusikk vil også presentere et utvalg allerede produserte konserter for målgruppen. 

Minimusikk skal: 

  • bidra til en utvikling og styrking av feltet musikk for barn og unge. 
  • tilrettelegge slik at flere artister, komponister og produsenter kan flytte grenser for å skape musikalske opplevelser som overrasker og engasjerer. 
  • øke mangfoldet av produksjoner for barn og gjøre kulturopplevelser av høy kvalitet tilgjengelig for enda flere. 
  • dekke bredt innenfor ulike musikksjangre, utvikle og styrke samarbeid og publikumsutvikling og samtidig bidra til kompetanseheving for arrangører og publikum. 

Siden oppstarten i 2010 har Miniøya anerkjent barn og unge som et fullverdig publikum og jobbet for å gi de like gode kulturopplevelser som voksne har tilgang til. Nå vil vi ta det ett steg videre og gi artister enda flere muligheter til å realisere viktige musikalske møter og samtidig utvikle og utfordre utrykket barnemusikk og musikk for barn. 

Barn og unge er påvirkelige og formbare. Musikalske opplevelser i oppveksten kan bli avgjørende for identitetsfølelse og rammer senere i livet og forhåpentligvis åpne nye kreative rom. Minimusikk vil sette fokus på åpenhet og kvalitetsforståelse i møte med kunst. Vår erfaring er at barn liker ulike sjangre, på samme måte som voksne liker forskjellige ting. Vi ønsker derfor at Minimusikk skal speile et mangfold innen sjangre og stilarter. Vi skal rendyrke de ulike sjangrene men også utfordre komponister og musikere til å møtes i sin særegenhet for å hviske bort klassiske skiller. I tillegg til rene musikkproduksjoner ønsker vi å skape flere tverrfaglige produksjoner med visuell kunst, dans og annen scenekunst. Det bærende elementet i alle produksjonene skal være musikk. Det eventuelle tverrfaglige tillegget skal være av like høy kvalitet som musikken og skal ha en sammenheng med resten av produksjonen. 

Info til produsenter og artister: 

Hver produksjon skal bestå av en gruppe eller enkeltartist som ønsker å utfordre sitt musikalske utrykk i møte med barn. Du/dere ønsker å engasjere publikum og lage nye rammer for formidling. 

Vi legger opp til to produksjonsperioder per artist. Første periode vil være med produsent og artist hvor man ser på låtvalg, idéer, muligheter, utfordringer, scenografi etc. Den andre produksjonsperioden vil være med både lyd- og lystekniker slik at dere sammen kan sette en spennende konsertrigg av høy kvalitet, men som likevel kan tilpasses ulike spillesteder som f.eks kulturhus, og festival både innendørs og utendørs. 

Er du en produsent eller artist som ønsker å skape begeistring og unike musikalske minner? Ta kontakt på minimusikk@minioya.no 

Minimusikk mottar prosjektstøtte fra Kulturrådet og presenteres i samarbeid med Sentralen UNG.

Foto: Elise Schanke Bredesen