Info

Miniøya er Norges største musikk- og kulturfestival for barn og arrangeres 12. og 13. juni 2021.

Siden oppstarten i 2010 har Miniøya anerkjent barn og unge som et fullverdig publikum og jobbet for å gi de like gode kulturopplevelser som voksne har tilgang til. Vår visjon er å ha mot til og flytte grenser for å skape opplevelser som overrasker og engasjerer på tvers av alder, interesser og generasjoner.

Miniøya er Norges største musikk- og kulturfestival for barn. Siden starten i 2010 har vår visjon vært å ha mot til å flytte grenser for å skape opplevelser som overrasker og engasjerer på tvers av alder, interesser og generasjoner. Vi skal gi de yngste kulturkonsumentene nye rammer gjennom et tverrkunstnerisk program bestående av musikk, dans, teater, litteratur, visuell kunst, disko, verksteder og aktiviteter.

Miniøya 2021 vil by på et program som inkluderer musikk, dans, teater, litteratur, aktiviteter og ulike kunstformer.

Miniøya skal utfordre begrepet barnekultur, og publikum skal introduseres for et bredt spekter av musikk- og kulturopplevelser innenfor trygge og inkluderende rammer, der barnets opplevelse står i fokus. 

Behovet for fysiske kulturopplevelser har aldri vært større, og derfor er det viktig for oss å gjøre alt vi kan for å sikre en fysisk festivalopplevelse i 2021. Derfor er gleden stor over å ha mottatt stimuleringsmidler fra Kulturrådet, som gjør det mulig for oss å planlegge årets Miniøya i en nedskalert, smittevernvennlig og realistisk versjon – uten å kompromisse på den kunstneriske kvaliteten.

Som en følge av pandemien, nedskaleres Miniøya 2021 fra 17 000 til 1400 publikummere. Festivalen deles opp i 6 ulike arrangementer hvor 200 publikummere kan oppleve 3 timer Miniøya i komprimert format lørdag 12. og søndag 13. juni. I tillegg lanserer vi et eget arrangement på dagtid fredag 11. juni for de aller minste, Miniøyas babyfestival.

Ved lettelser i smittevernstiltakene, vil antallet kunne oppskaleres, og det vil bli opprettet ventelister for de ulike arrangementene.

Alle som allerede har kjøpt billett til Miniøya 2021 har mottatt en egen mail fra oss med informasjon om refusjon og bytte av billetter. Ta kontakt hvis du har spørsmål. (anette@minioya.no)

Smittevern: Miniøya 2021 gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernregler gitt av regjeringen og Oslo kommune. Med den store reduksjonen i publikumskapasitet, vil det være godt tilrettelagt for å kunne overholde regelen om å holde både en og to meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Det vil legges til rette for bedre sanitærforhold i form av et høyere antall toaletter, som vil bli vasket og desinfisert jevnlig utover dagen

Håndsprit vil være synlig og tilgjengelig i hele parken, og forsterket i områdene rundt toalettene og ved serveringssteder.

I motsetning til tidligere, vil det i år ikke finnes vannstasjoner for påfylling av egne vannflasker for publikum. Vi ønsker å redusere felles kontaktflater og unngå at drikkeflasker med eventuell smitte kommer borti kontaktflater.

På matområdet vil bord og stoler bli vasket og desinfisert etter hver bruk. Vi legger opp til en løsning hvor publikum kan bestille og betale mat og kioskvarer via egen mobil. Køområder vil være tydelig oppmerket med avstandsanvisninger. På sitteområdene vil det være minimum tre meter avstand mellom hvert bord og enda bredere traséer mellom bordene der det er naturlig gjennomfartsårer for publikum i bevegelse.

Vaskepersonell vil sørge for kontinuerlig rengjøring av alle kontaktflater

i parken, og smittevernvakter vil besvare spørsmål om smittevern gi veiledning ved behov.

Kjekt å vite

 • Hvor og når?

Miniøyas babyfestival 2021: 11. juni i Tøyenparken i Oslo

Miniøya 2021:12. – 13. juni i Tøyenparken i Oslo

 • Åpningstider:

Fredag 11. juni: 11:00 – 14:00 (Miniøyas babyfestival)

Lørdag 12. juni: 10:00 – 13:00 // 13:30 – 16:30 // 17:00 – 20:00

Søndag 13. juni: 10:00 – 13:00 // 13:30 – 16:30 // 17:00 – 20:00

 • Barn under 2 år 
 • kommer dessverre ikke gratis inn på festivalen i 2021 da myndighetene pålegger oss å regne disse inn i kapasiteten. Miniøya 2021 er programmert for barn fra 2 – 12 år, men i år lager vi også et eget arrangement for barn fra 0 – 2 år. Fredag 11. juni inviteres de aller minste til en dag der de får ta del i ulike kunstuttrykk som stimulerer sanser og skaper emosjoner. Les mer om Miniøyas babyfestival her.
 • Øvre aldersgrense: Miniøya er en festival eksklusivt for barn og har derfor 16 års øvre aldersgrense. Det betyr at alle besøkende over 16 år må komme i følge med barn. Ett barn kan selvfølgelig ta med seg så mange voksne han/hun vil på Miniøya. Barn under 12 år må gå i følge med en voksen.
 • Lydnivået på Miniøya er tilpasset små ører og kontrolleres kontinuerlig. 
 • Tilgjengelighet: Tøyenparken har kupert terreng, men vi tilrettelegger så godt som mulig for at det skal være god framkommelighet for både rullestolbrukere og barnevogner til scener, toaletter, kiosker og aktivitetstelt.
 • Tøyenbadet: er under ombygging og er derfor ikke tilgjengelig for Miniøyas publikum slik det har vært tidligere. Vi gleder oss til nytt bad, som er planlagt ferdig i 2023.
 • Ledsagere: Brukere med ledsagerbevis er hjertelig velkommen på Miniøya. Bruker må kjøpe billett på vanlig måte og registrere ledsager ved billettkjøp. Ledsager må fremvise ledsagerbevis ved ankomst.
 • Ankomst: Vi anbefaler alle å tenke smittevern i planleggingen av reisen til Miniøya 2021. Det finnes en egen sykkelparkering rett på utsiden av parken. Miniøya har ingen bilparkering, ved ankomst med bil gjelder vanlig gateparkering.
 • Hva er ikke tillatt på Miniøya? Miniøya er en alkoholfri festival. Ta gjerne med egen mat og drikke, men glassflasker er ikke tillatt. Dyr må bli hjemme (førerhund er selvfølgelig et unntak). 
 • Må både voksne og barn kjøpe billett?  Ja, alle som skal inn på festivalområdet må kjøpe billett.
Foto: Therese Tran

Informasjon til Naboer

Miniøya 2021 arrangeres i Tøyenparken 11. – 13.juni. I dagene før og etter festivalen arbeider vi med å lage festivalen og rydde opp festivalområdet. Arbeidsperioden vil pågå fra 7. juni til 17. juni. Av sikkerhetshensyn og at Tøyenparken blir et anleggsområde i arbeidsperioden, stenges derfor parken gradvis. Finnmarksgata er åpen under hele arbeidsperioden.

Støy: I helgen 11. – 13.juni 2021 vil det medføre noe støy fra festivalen, alle konserter avsluttes 17:30. I arbeidsperioden før og etter festivalen vil det være minimalt med støy. Ingen arbeidsstøy mellom 22:00-08:00

Foto: Olav Storm