Info

Miniøya er Norges største musikk- og kulturfestival for barn. Miniøya 2021 ble dessverre avlyst som følge av covid-19.

Siden oppstarten i 2010 har Miniøya anerkjent barn og unge som et fullverdig publikum og jobbet for å gi de like gode kulturopplevelser som voksne har tilgang til. Vår visjon er å ha mot til og flytte grenser for å skape opplevelser som overrasker og engasjerer på tvers av alder, interesser og generasjoner.

Miniøya er Norges største musikk- og kulturfestival for barn. Siden starten i 2010 har vår visjon vært å ha mot til å flytte grenser for å skape opplevelser som overrasker og engasjerer på tvers av alder, interesser og generasjoner. Vi skal gi de yngste kulturkonsumentene nye rammer gjennom et tverrkunstnerisk program bestående av musikk, dans, teater, litteratur, visuell kunst, disko, verksteder og aktiviteter.

Miniøya skal utfordre begrepet barnekultur, og publikum skal introduseres for et bredt spekter av musikk- og kulturopplevelser innenfor trygge og inkluderende rammer, der barnets opplevelse står i fokus. 

Kjekt å vite

Øvre aldersgrense: Miniøya er en festival eksklusivt for barn og har derfor 16 års øvre aldersgrense. Det betyr at alle besøkende over 16 år må komme i følge med barn. Ett barn kan selvfølgelig ta med seg så mange voksne han/hun vil på Miniøya. Barn under 12 år må gå i følge med en voksen.

Lydnivået på Miniøya er tilpasset små ører og kontrolleres kontinuerlig. 

Tilgjengelighet: Tøyenparken har kupert terreng, men vi tilrettelegger så godt som mulig for at det skal være god framkommelighet for både rullestolbrukere og barnevogner til scener, toaletter, kiosker og aktivitetstelt.

Tøyenbadet: er under ombygging og er derfor ikke tilgjengelig for Miniøyas publikum slik det har vært tidligere. Vi gleder oss til nytt bad, som er planlagt ferdig i 2023.

Ledsagere: Brukere med ledsagerbevis er hjertelig velkommen på Miniøya. Bruker må kjøpe billett på vanlig måte. Ledsager må ta kontakt med oss i forkant og fremvise ledsagerbevis ved ankomst.

Ankomst: Vi anbefaler alle å tenke smittevern i planleggingen av reisen til Miniøya 2021. Det finnes en egen sykkelparkering rett på utsiden av parken. Miniøya har ingen bilparkering, ved ankomst med bil gjelder vanlig gateparkering.

Hva er ikke tillatt på Miniøya? Miniøya er en alkoholfri festival. Ta gjerne med egen mat og drikke, men glassflasker er ikke tillatt. Dyr må bli hjemme (førerhund er selvfølgelig et unntak). 

Må både voksne og barn kjøpe billett?  Ja, alle som skal inn på festivalområdet må kjøpe billett.

Foto: Therese Tran

Foto (øverst): Olav Storm