Miljø

Vi vil at naturen skal ha det bra når vi lager festival. Derfor legger vi til rette for kildesortering og god avfallshåndtering sammen med Ragn Sells og andre miljøpartnere. Miniøya tar barn og unge på alvor, ikke bare i den kunstneriske kvaliteten, men vi anerkjenner de som meningsbærere og vet at de aller minste i en husholdning har stor påvirkningsmulighet ovenfor voksne. Under festivalen vil barn blant annet kunne lære om klimautfordringene og gode miljøvaner. Ombruk og gjenbruk har preget festivalen fra starten i 2010 og vi jobber kontinuerlig for å lage en magisk festival. Vi skal bygge en grunnmur av gode opplevelser uten å spenne bein på jorda. På Miniøya kildesorterer vi alt vi kan, vi kaster minst mulig mat og vi blir inspirert til å fortsette det gode arbeidet hjemme.

Med innsats fra både publikum og frivillige sørger miljøsjef Erla for at avfallet sorteres riktig. Visste du at vi håndsorterer alt avfallet på Miniøya i fem fraksjoner? For å gjøre jobben til Erla lettere kan du: Ikke kaste noe på bakken, sortere avfallet ditt så godt du kan og levere panten i egne beholdere. Ungdomsbedriften Jalla Miljø hjelper oss med avfallshåndteringen og vi donerer all pant til de slik at de kan videreutvikle sine smarte miljøtjenester.

Miniøya er stolt samarbeidspartner av Miljøhovedstadsåret.

Grønn festival! 

Miniøya er miljøfyrtårnsertifisert som et grønt arrangement! 

Grønne konserter

Siden 2015 har Miniøya vært 100% drevet av strøm fra fastnettet. Nå ønsker vi å rette fokus på alternative energikilder og vil drifte konsertene i det røde teltet med solenergi. I samarbeid med Miljøhovedstadsåret, fremtidsrettede elektroelever ved Elvebakken VGS og fagekspertene Roar og Trond skal vi bygge vår egen solpark i Tøyenparken.

Ballongfri festival!

Vår miljøstrategi er stadig i utvikling, og i 2018 besluttet vi å forby ballonger på Miniøya. Ballonger som kommer på avveie i naturen er et alvorlig problem fordi ballongene og ballongrestene forurenser miljøet og kan påføre dyrelivet i havet og på land store skader, lidelse og død. På verdensbasis er ballonger på tredjeplass blant marint avfall som oftest er kilde til lidelse og død for dyrelivet i havet (Ocean Conservancy/CSIRO). Det er godt vi lærer så lenge vi lever, slik at vi alltid kan forbedre oss. Visste du at vi på Miniøya i 2011 hadde ballongslipp? Det er skremmende, men samtidig fint å tenke på at vi har lært å tenke annerledes om miljø og forurensing!

Foto: Pernille Hunnes