Miljø

Miniøya skal være en rollemodell med grønne fingre og et hjerte for miljø. 

Vi vil at naturen skal ha det bra når vi arrangerer festival og for å gjøre Miniøya mest mulig bærekraftig må vi ta gode valg sammen. Ombruk og gjenbruk har preget festivalen fra starten i 2010 og vi jobber kontinuerlig for å lage en grønn festival. Vi skal bygge en grunnmur av gode opplevelser uten å spenne bein på jorda. 

Vi tar barn og unge på alvor, ikke bare i den kunstneriske kvaliteten, men vi anerkjenner de som meningsbærere og vet at de aller minste i en husholdning har stor påvirkningsmulighet ovenfor voksne. Miniøya er en kulturfestival for barn med bærekraft i fokus hele veien. Her kan barn OG voksne lære om klimautfordringene og gode miljøvaner. 

Samarbeidspartnere og frivillige skal forholde seg til våre retningslinjer for bærekraft og vi vil gjerne utfordres på nye grønne løsninger. I retningslinjene for miljø har vi definert mål som både er spennende å jobbe mot og som åpner for kreativ ressursbruk og sirkulær økonomi. 

Miniøya ble i 2019 Miljøfyrtårnsertifisert under grønne arrangementer. 

Grønne konserter 

Siden 2015 har Miniøya vært 100% drevet av strøm fra fastnett. I samarbeid med Miljøhovedstadsåret, fremtidsrettede elektroelever ved Elvebakken VGS og fagekspertene Roar fra STS og Trond fra 6 CST, bygde vi i 2019 vår egen solpark i Tøyenparken for å rette fokus på alternative energikilder. Strømmen gikk til å drifte konserter og forestillinger på den røde scenen. 

Ballongfri festival 

Tidligere har vi benyttet ballonger som et enkelt og effektivt dekorelement. Alle barn elsker jo ballonger. Vi har til og med brukt heliumballonger og hatt ballongslipp. Nå vet vi bedre, og fra 2017 har Miniøya vært ballongfri. Selv om det nå har kommet bedre produkter på ballongmarkedet, vil vi at all dekor på festival skal kunne brukes igjen. Og fra 2019 ble vi også en sugerørfri festival.

Har du tips til hvordan vi kan bli en enda grønnere festival? Send tips til kontakt@minioya.no

Foto: Gundersen og meg